Ako na poistenie keď zúria nevyspytateľné živly

poistenie majetku xxlpoistenie

Opäť prichádza obdobie záplav, kedy sa cítime pred silou prírody bezmocní. Topiaci sa sneh či dlhotrvajúce jarné dažde plnia korytá riek a v prípade, že sa voda vyleje, môže ohroziť náš domov, majetok i životy.

Prináša to riziká z hľadiska bezpečnosti, ako aj vašich financií. Ak nemáte vhodné životné poistenie, poistenie majetku alebo sporenie na rezervu a je u vás možnosť povodne, mali by ste sa obávať.

V minulom roku sme na Slovensku zaznamenali v celoročnom úhrne 674 mm zrážok, čo je mierne podpriemerný úhrn, no záplavám sme sa ani tak nevyhli. V roku 2018 bolo na Slovensku zaznamenaných 92 dní s povodňovou aktivitou*.

Voda a záplavy

Voda je prírodný živel, na ktorom stojí všetok život na našej planéte a ktorý milujeme, najmä počas leta. No počas obdobia záplav sa môže zmeniť na šelmu ohrozujúcu váš majetok, v extrémnych prípadoch aj život. A nemusíte sa plaviť na jachte uprostred rozbúreného oceánu. Záplavy sa v posledných desaťročiach s pravidelnosťou opakujú aj na Slovensku.

„Môže za to zmena klímy, no výrazne sa pod záplavy podpisuje aj masívne odlesňovanie. Les funguje ako prirodzená špongia, ktorá bráni rýchlemu odtoku zrážok vsiaknutých do pôdy. Ak niet lesa, nemá vodu čo zadržiavať,“

hovorí RNDr. Ondrej Tausberik z Odboru kvantity povrchových vôd Hydrometeorologického ústavu SR.

Stačí, že vytrvalo prší alebo sa po zime nárazovo roztopí veľké množstvo snehu a niektoré hrádze nevydržia.

„Síce neustále pokračuje činnosť zdokonaľovania protipovodňových hrádzí s cieľom pripraviť ich na zvládnutie viac ako 100-ročnej vody na veľkých tokoch vo veľkých mestách, ale v prípade prívalových záplav sa pred vodou v podstate niet kam schovať,“

dodáva O. Tausberik.

Povodne a poistenie

Rast výskytu extrémnych denných úhrnov atmosférických zrážok, čo vedie k miestnym povodniam. V rôznych častiach krajiny, je na Slovensku zaznamenaný za posledných približne 25 rokov. Obdobie 1996 až 2018 patrilo u nás k rokom s rozsiahlymi prívalovými povodňami.

Najväčšie povodne za toto obdobie boli v Píle na toku Gidra v roku 2010. Keď sa dedinou valila 1000-ročná voda či povodeň na Dunaji v roku 2013, keď sa Komárnom prehnala 100-ročná voda.

Niektoré povodne si dokonca vyžiadali ľudské životy – v roku 1998 zahynulo na rieke Svinka v Jarovniciach 50 ľudí a 1000-ročná voda na toku Handlovka zaplavila v roku 2010 mestá Prievidza, Handlová, Nováky i viacero okolitých obcí a vyžiadala si 2 obete na životoch.

Životné poistenie

Ak ste obyvateľom oblastí ohrozených niektorým z prírodných živlov, alebo ste napríklad príslušníkom Hasičského a záchranného zboru SR a pri požiaroch a povodniach nasadzujete svoj život, je vhodné zvážiť životné poistenie.

Ak vám totiž voda vezme všetko, je šťastím mať „aspoň to životko. Počas povodne či požiaru sa môžete vy alebo vaši blízki zraniť, môžete byť hospitalizovaní, čo po prírodnej katastrofe ešte zhorší vašu finančnú i psychickú situáciu.

V prípade, že máte rizikové povolanie ako záchranár, hasič či dobrovoľník a každý deň nasadzujete vlastný život za záchranu iného, životné poistenie je skutočne dôležité. Ľudia v týchto a podobných rizikových povolaniach pravidelne riskujú hospitalizáciu či invaliditu z dôvodu úrazu.