Autá pod vodou. Aké poistenie vás ochráni?

povinné zmluvné poistenie

Voda na ceste je „nepriateľom“ aj pre skúseného vodiča. Náhly nájazd na plytkú mláku, alebo mokrú vozovku môže spôsobiť tzv. „aquaplaning“ a neovládateľnosť vozidla.

Zatopené diery a mláky na cestách môžu spôsobiť škody ako napr. preseknutie pneumatiky a v tom horšom prípade aj poškodenie celého kolesa alebo nápravy. Zároveň i rýchly prejazd cez mláku môže spôsobiť silný spätný náraz na podvozok. Práve preto odporúčame spomaliť pri spozorovaní väčšej mláky na ceste. Obzvlášť treba byť v strehu, ak vodič vôbec nepozná cestu, po ktorej ide.

Väčšie riziká môžu nastať pri prívalových dažďoch, ktoré dokážu vodičom znemožniť prejazd, alebo zablokovať cestu. Neopatrný vodič môže priamo „vletieť“ do hlbokej mláky, kedy nastáva veľký problém. Brodenie sa cez stojatú vodu na zaplavenej ceste alebo v podjazde vôbec neodporúčame.

poistenie auta

Skryté nebezpečenstvá

Nebezpečenstvá, ktoré vás môžu ohroziť na zaplavenej ceste môžu spôsobiť aj to, že s vašim autom zostanete uviaznutý priamo uprostred. Výška nákladov na odstránenie takto vzniknutých škôd na zaplavenom motorovom vozidle môže presiahnuť aj jeho všeobecnú hodnotu. Odporúčame preto vodičom, aby si pri výbere svojho havarijného poistenia overili, kedy vzniká tzv. totálna škoda.

V havarijnom poistení  Colonnade Insurance S.A. sú hradené všetky škody až do 100% všeobecnej hodnoty vozidla, t.j. aktuálnej hodnoty vozidla po zohľadnení opotrebenia s prihliadnutím na jeho trhovú hodnotu. Havarijné poistenie však ešte stále neznamená to, že vodič dostane za svoje vozidlo toľko, koľko zaň aj zaplatil. Pre tento účel slúži poistenie GAP.

Toto poistenie je navrhnuté tak, aby pokrylo rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou v čase vzniku poistnej udalosti. Poistenie EuroGAP v Colonnade Insurance S.A. zaistí návratnosť až do 100% investície do vozidla počas celej doby poistenia.

  • zdroj: Colonnade Insurance S.A.