AXA prináša klientom rozšírenie poistného krytia v životnom poistení

rozšírenie poistného krytia

Trh so životným poistením sa mení, rovnako tak aj potreby klientov. AXA na tieto potreby reaguje novou kampaňou – 10. výročie AXA na Slovensku, cez ktorú prináša klientom Verejný prísľub rozšírenia poistného krytia v životnom poistení.

Existujúcim klientom takto garantuje rovnaký rozsah a kvalitu poistného krytia, aké majú noví prichádzajúci klienti. Prísľub je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.axa.sk

„Dlhodobou stratégiou AXA je dôsledná orientácia na klienta, posilnenie vzťahov s ním a posun do úlohy partnera, ktorý stojí po boku klienta vo všetkých kľúčových momentoch jeho života. Chceme pomáhať žiť ľuďom lepší život, aj z toho dôvodu sa snažíme našim klientom prinášať inovované služby, zohľadňujúce v prvom rade ich potreby. Rozšírenie poistného krytia existujúcim klientom je práve jednou z takýchto služieb. Verejným prísľubom im garantujeme porovnateľné podmienky pri aktívnych starších zmluvách k životnému poisteniu, ako majú prichádzajúci klienti,“

hovorí Peter Socha, riaditeľ životného poistenia a sporenia AXA pre ČR a SR.

neživotné poistenie

Rozsah poistného krytia, výluky a obmedzenia vzťahujúce sa k jednotlivým poisteniam v rámci životného poistenia sa v priebehu času menili a vylepšovali v prospech klienta. Preto je kampaň 10. výročie AXA na Slovensku zacielená najmä na existujúcich klientov poisťovne.

Jej primárnym cieľom je poskytnúť im vylepšený a upravený rozsah poistného krytia podľa aktuálnych poistných podmienok. Klienti AXA takto získavajú rovnaký rozsah a kvalitu poistného krytia, ako majú nový prichádzajúci klienti.

Verejný prísľub, zverejnený v pondelok 3. júla na stránke www.axa.sk, zahŕňa zozna

m vylepšení a úprav pôvodných obmedzení a výluk v súlade s aktuálnymi poistnými podmienkami.

Vylepšený rozsah krytia je platný aj pre staršie verzie aktívnych poistných zmlúv k životnému poisteniu Kumulativ Life, Prestige, Kumulativ MAX, Prestige MAX, ActiveLife a Symfónia.