Bankrot hračkárskej firmy pred Vianocami? Nie len to, stiahnuť so sebou môže ďalších

K blížiacim sa Vianociam neodmysliteľne patria hračky. Málokto by si pomyslel, že práve krátko pred Vianocami môžu finančné problémy spôsobiť kolaps podniku predávajúceho hračky a následné straty ich výrobcovi.

Pokles tržieb a strata jednej spoločnosti môže priviesť do problémov ďalšiu, prípadne aj celý reťazec spoločností, ktoré sú naviazané v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. To je aj nedávny prípad bankrotu amerického hračkárskeho reťazca Toys “R” Us, na ktorý doplatil aj hračkársky výrobný koncern Mattel. V 3. kvartáli zaznamenal stratu 603 miliónov dolárov (513,06 milióna eur), čo predstavuje 1,75 dolára na akciu.

Neraz sa totiž stáva, že po ohlásepodobných správ, dodávatelia prestanú posielať svoje produkty alebo tak urobia len v prípade, že za ne dostanú zaplatené vopred. Avšak obchodné reťazce, najmä tie s hračkárskymi produktmi, potrebujú mať v predvianočnom období plné regály.

Bez produktov na predaj obchodníci strácajú zákazníkov, prichádzajú o svoje tržby a začarovaný kruh sa naplno rozbieha. Meškajúce uhrádzanie faktúr tak výrazne negatívne ovplyvňuje cash-flow firiem.

Je totiž bežnou praxou, že veritelia dostanú zaplatené až po 30 či dokonca 120 dňoch od doručenia tovaru. A v prípade bankrotu daného podnikateľského subjektu obvykle nedôjde k finančnému plneniu vôbec.

Spoločnosť Euler Hermes práve preto odporúča, že pre ochranu svojho podnikania treba myslieť na poistenie pohľadávok.

Poistenie pohľadávok jednoznačne prispieva k väčšej istote podnikateľských subjektov rôznej veľkosti pri obchodovaní doma aj v zahraničí. Klient sa poisťuje voči riziku nezaplatenia pohľadávok zo strany odberateľa, získava však aj cenné informácie o tuzemských i zahraničných odberateľoch a silného partnera pre prípadné vymáhanie pohľadávok,

poznamenal Country Manager Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.

Podľa údajov Euler Hermes neuhradené faktúry priemerne tvoria 20-40 percentný podiel na aktívach spoločností. Poistenie pohľadávok zabezpečí, že klientovi sú preplatené prípadné škody spôsobené platobnou neschopnosťou alebo nevôľou odberateľov. Znamená istotu riadneho a plynulého cash flow.

Vďaka tomu, že poisťovňa pohľadávok riziko všetkých poistených odberateľov priebežne monitoruje, dokáže hrozbu prípadného zlyhania odberateľa vo väčšine prípadov včas identifikovať.