Čo znamená spoluúčasť na poistnej zmluve?

neživotné poistenie

Je množstvo názorov, ako správne nastaviť výšku spoluúčasti vo vašej poistnej zmluve. Poistenie môžete mať dojednané bez spoluúčasti alebo môžete mať spoluúčasť ako pevne stanovenú sumu či ako určité percento (%) zo vzniknutej škody. Každá má svoje pre a proti.

Poisťovne nastavujú výpočet poistného, okrem iného, aj na základe pravdepodobnosti vzniku škody a jej odhadovanej výšky. Akákoľvek spoluúčasť nám výsledné poistenie znižuje. Ak je spoluúčasť klienta nastavená nízko (prípadne na nule) poisťovňa musí počítať s tým, že bude hradiť všetky nahlásené poistné udalosti. Tento fakt zohľadní vo svojom výpočte a výsledné poistné bude spravidla vyššie.

U bežných typov rizík (domácnosti, priemysel) je zaužívaná prax pevnej spoluúčasti v eurách. Rozumne stanovená výška spoluúčasti dáva poisťovni priestor na to, že klient si nebude nárokovať preplatenie všetkých škôd, potenciálne vyplatené poistné plnenie tým klesne a poisťovňa bude môcť znížiť výsledné poistné.

Sú odvetvia priemyslu, kde je pravdepodobnosť vzniku škody pomerne vysoká a tieto mávajú zvyčajne spoluúčasť určenú ako % zo vzniknutej škody.

V mnohých produktoch určených pre bežného klienta je možné pripoistiť sa a mať uzatvorenú poistnú zmluvu bez spoluúčasti. V takomto prípade si poisťovňa rozloží rizikovosť jednotlivých klientov na svoje portfólio, vyberie zvýšené poistné a uplatní sa tu princíp solidárnosti.

Nastavením rozumnej výšky spoluúčasti sa vyhne plateniu zvýšeného poistného a prípadná škoda ju, i keď bude finančne zainteresovaná, nebude ohrozovať.

investičné životné poistenie

Príklady poistného plnenia:

Fixná spoluúčasť:
Vznikne nám škoda 1 500 €. Spoluúčasť máme dojednanú fixne 100 €. Poisťovňa vyplatí 1 400 €.

Percentuálna spoluúčasť:
Vznikne nám škoda 1 500 €. Spoluúčasť máme dojednanú percentuálne na 10%. Poisťovňa vyplatí 1 350 €.

Kombinovaná spoluúčasť (percentuálne a min. fixná):
Vznikne nám škoda 1 500 €. Spoluúčasť máme dojednanú percentuálne na 10% a zároveň minimálne 100 €. Poisťovňa vyplatí 1 350 €. (Od poistného plnenia odpočíta vždy tú vyššiu z hodnôt spoluúčastí).

Všeobecne platí pravidlo, že čím vyššiu spoluúčasť si klient dojedná, tým ma lacnejšie poistenie.