Firmy podceňujú riziká biznisu

ako si poistiť firmu

V poistení majetku a zodpovednosti sme na chvoste Európy. Najnovšie plány vlády zdaniť neživotné poistky situáciu ešte zhoršia, vraví Peter Císar, generálny riaditeľ spoločnosti Colonnade Insurance.

Vzhľadom na prepojenosť jednotlivých trhov a odvetví naberá na dôležitosti poistenie priemyselných rizík. V čom môže byť zaujímavé?

Finanční riaditelia by mali riešiť riziká spojené s produkciou, teda poistiť si majetok a prerušenie prevádzky vo výrobe, ale aj zodpovednosť za škodu, ktorú by prípadne boli povinní znášať. To sú dve základné veci v oblasti priemyselného rizika.

Poistením by teda mali mať pokrytý jednak majetok, ktorý predstavuje základ pre to, aby mohli vyrábať alebo poskytovať služby. A potom je tu zodpovednosť voči odberateľom alebo druhej strane ich biznisu.

Aký je trend v poistení, v čom sú ešte rezervy?

Povedzme aj v poistení manažmentu. Právne povedomie o ňom je na Slovensku veľmi nízke. So zahraničnými investíciami, ktoré sem prichádzajú a budú prichádzať, je neraz jedna z podmienok, aby tieto poistenia boli pokryté. Ďalej poistenie prerušenia prevádzky. Pre mnohých dodávateľov alebo subdodávateľov automobiliek alebo ľahkého priemyslu je kľúčové, aby mali poistené jej prerušenie.

V prípade, že sa stane škoda, poisťovňa prichádza s náhradou ušlého zisku a pomáha obnoviť výrobu. Takto sa vyhnú aj riziku pokút, ktoré im hrozia za to, že nedodali tovar v dohodnutom termíne.

Kde vidíte priestor na ďalší rast spoločnosti?

Oproti ostatným poisťovniam, ktoré tu pôsobia, hľadáme konkurenčnú výhodu. Vyvíjame sa pomerne dynamicky. Hľadáme stále nové, pre klientov zaujímavé produkty a logicky sa tým snažíme prilákať časť klientov konkurencie.

Ako sa snažíte získať nových klientov?

Našou vlajkovou loďou pri havarijnom poistení vozidiel je poistenie GAP. Poisťujete ním rozdiel medzi hodnotou, ktorú vám vyplatí poisťovňa z havarijnej poistky, a cenou, ktorú ste zaplatili pri kúpe automobilu. Doplatíme vám tak zvyškovú hodnotu auta v čase kúpy v prípade, že bolo ukradnuté alebo zničené.

V tomto produkte sme lídrom na trhu, vlastne tento trh sme otvorili my. Vytvorili sme produkt a ostatné poisťovne nás nasledovali. Chceme sa aj v ďalšom období posunúť v oblasti poistenia profesijnej zodpovednosti.

poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti? Máte na mysli poistenie určené pre štatutárov spoločností?

Nielen pre nich. Vidíme tu obrovský priestor, keďže ide o oblasť, ktorá je značne poddimenzovaná. Ľudia si totiž nepoisťujú riziko, ktoré im hrozí pri výkone ich povolania. Na druhej strane si ani naši klienti nevymáhajú náhradu škody kvôli problematickým a zdĺhavým súdnym konaniam.

V ktorých profesiách je vhodné uzavrieť tento typ poistenia?

Mali sme prípady, keď statik urobil chyby pri výpočte, a tým ohrozil ľudí a majetok. Vhodnou oblasťou je aj práca účtovníkov, daňových poradcov. Poistiť si náhradu škody môžu napríklad aj obchodní partneri. V tejto oblasti vidíme ešte relatívne veľký priestor. Poisťovne však trápi vymožiteľnosť práva a rýchlosť súdnych konaní – to je to, o čo by sa mal postarať štát.

Súdne spory týkajúce sa vymáhania poistného trvajú aj osem rokov, čo považujeme za absurdné a neprijateľné. Napríklad v Česku je to v porovnaní so Slovenskom už dnes nepomerne lepšie.

Neživotné poistky sa od budúceho roka zaťažia 8-percentným odvodom do štátneho rozpočtu. Vláda to odklepla a na ťahu je ešte parlament. Čo to znamená pre klientov a poisťovne?

Ak by som mal vynechať diplomatický slovník, tak pre neživotné poisťovne je to brutálna daň. Odvod sa prakticky rovná výške funkčnej marže pri neživotnom poistení. Takto si štát zoberie kompletný zisk z neživotných poistiek.

Cena poistiek stúpne?

V prípade, ak parlament návrh nestiahne, dá sa očakávať zdraženie poistiek. Poisťovne daň môžu preniesť na klientov. Je pravdepodobné, že všetky budú pri obnove týchto poistných zmlúv zvyšovať poistné práve minimálne o túto daň. Takto vláda trestá tých ľudí, ktorí sa poisťujú a správajú sa zodpovedne.

Vláda však oponuje, že výnos z daní sa použije primárne v prípade živelných pohrôm, väčších požiarov a podobne.

Áno. Ak budú ľudia poistení, nemusia sa báť, že by v takých situáciách nemali zaplatené. Primárne by im škody hradili poisťovne. Avšak, ak sa sadzby zvýšia, poistka bude pre ľudí s nízkymi príjmami nedostupná. Dá sa preto očakávať, že sa počet nepoistených objektov zvýši.

V konečnom dôsledku budú náklady na odstránenie škôd pre štát oveľa vyššie, keďže bude musieť nepoistených jednorazovo odškodniť. Poisťovne zase čaká množstvo práce, keďže budú musieť premietnuť odvod do cien poistiek a poistné zmluvy prepracovať.

Vzhľadom na množstvo poisťovní, ktoré podnikajú na slovenskom poistnom trhu, je tu ešte priestor na rast predaja poistných produktov?

Ak porovnáme situáciu so západnou Európou, určite tu priestor na rast je. Lepšie sú na tom Česi, kde je situácia porovnateľná so západnou Európou. Tam sa priestor pre poisťovne už zužuje. Naopak, v strednej a východnej Európe a smerom na juh je dostatočne veľký potenciál na ďalší rast, či už na rozširovanie pôsobenia alebo na predstavovanie nových poistných produktov.

ako poistiť svoju firmu

V čom sa vaša poisťovňa odlišuje od konkurencie?

Výrazne v tom, že robíme poistné produkty šité na mieru klienta, pokiaľ ide o poistenie priemyslu a podnikateľov. Máme produkty pre najväčší segment, medzi našich klientov patria spoločnosti z TOP 200 najväčších firiem na Slovensku. Určite máme čo ponúknuť aj živnostníkom. Toto je segment, ktorému sa chceme venovať v najbližších dvoch rokoch čo najviac. Vidíme tam obrovský priestor.

Váš majiteľ je Fairfax. Na Slovensku ide o relatívne neznáme meno. Fairfax sa nedávno dohodol na kúpe pobočiek vo východnej Európe s AIG. Ide o strategickú investíciu?

Spoločnosť Fairfax má časť investičnú a poistnú. Náš hlavný kanadský akcionár a súčasne výkonný riaditeľ má primárne záujem o skupovanie poisťovní, ktoré ďalej nepredáva. Buduje portfólio poisťovní. Dáva poisťovniam relatívne veľký priestor na samostatnú realizáciu. Záujem má o dlhodobý rast, preto kupoval pobočku napríklad aj na Ukrajine.

Z dlhodobého hľadiska je pre nás ukrajinský trh nesmierne zaujímavý. Pokiaľ ide o našich klientov, nepocítia žiadnu zmenu. Už dnes s nimi komunikujeme pod hlavičkou Colonnade Insurance.

Pomôže rozvoju poisťovníctva dohoda Európskej únie s Kanadou CETA?

Pomôže obchodnej výmene a v momente, keď sa tento pohyb tovaru bude rozvíjať, zvýši sa objem vzájomných investícií. Z toho pohľadu sa určite vytvorí väčší priestor aj pre poisťovne.