Koľko bude stáť PZP v roku 2018

povinné zmluvné poistenie auta

Poisťovne zverejnili svoje sadzobníky. Aké priniesli zmeny?

Október je mesiac kedy zvyknú poisťovne uverejňovať svoje cenníky pre nasledujúci rok. Zvyčajne totiž majú uzatvorené zmluvy na celý kalendárny rok a ku koncu roka je zvýšená možnosť, že si ich zákazníci zmenia poisťovňu. Urobiť tak môžu minimálne 6 týždňov pred skončením platnosti pzp poistenia.

Ako sa zmenia ceny pzp poistenia?

Nedá sa zovšeobecniť aké zmeny cien nastanú. Každá z poisťovní využíva pri výpočte pzp poistenia inú metriku. Jedna sa viac zameriava na parametre vozidla – objem a výkon motora či jeho vek. Druhá zase viac na vodiča – vek, kde býva, odkedy má vodičský preukaz a ako dlho jazdí bez nehody. Avšak veľké cenové výkyvy nečakajme. Ceny zostali viac menej stabilizované.

Ak chcete zistiť koľko by ste zaplatili za poistné v jednotlivých poisťovniach, využite online kalkulačku pzp poistenia, ktorá vám to rýchlo a jednoducho vypočíta. Okrem ceny sa dozviete aj aké iné pripoistenia a bonusy poisťovne ponúkajú.

Ceny sa nemenia, ale segmentácia áno

To, čo sa postupne mení je segmentácia záujemcov o pzp. Príkladom je poisťovňa Wüstenrot, ktorá pridala ďalšiu kategorizáciu vozidiel. Poisťovne berú do úvahy čoraz viac parametrov, segmentujú, teda vytvárajú viac skupín vodičov, ktorým potom prispôsobujú svoje ponuky.

Rozlišujú či ste mladí, starší, máte viac odjazdených kilometrov či viac rokov bez nehody. Každý parameter má vo vzorci výpočtu pzp svoju váhu a do určitej miery ovplyvňuje celkovú cenu povinného zmluvného poistenia.

právnik do auta

Kedy môžem ukončiť zmluvu pzp?

O ukončení pzp poistenia musí byť vaša poisťovňa informovaná minimálne 6 týždňov pred skončením platnosti pzp zmluvy. Na zmene sa môžete dohodnúť alebo jednoducho uvediete, že vám končí platnosť a chcete prestúpiť do inej poisťovne. Medzi ďalšie dôvody ukončenia zmluvy môžete uviesť zmenu majiteľa vozidla, krádež vozidla, jeho vyradenie z EČV či na základe iného predpisu, ktorý bol stanovený v poistných podmienkach k PZP.

Porovnajte si ceny povinného zmluvného poistenia a vyberte si tú najlepšiu ponuku pre vás pomocou online kalkulačky.