Neberte životné poistenie na ľahkú váhu, môže vám vytrhnúť tŕň z päty

životné poistenie

ôležitosť životného poistenia je čím ďalej viac diskutovanou témou. Širokou verejnosťou je považované za finančný produkt, ktorý výrazne zasiahne do rodinného rozpočtu a v mnohých prípadoch nie je ani využitý.

Často tak ľudia dávajú prednosť rôznym formám sporenia, v ktorých vidia budúci zisk. Životné poistenie má však veľa premenných a jeho benefity využijete v mnohých prípadoch.

Jednak je dôležité si uvedomiť, že životné poistenie môže kryť všetky riziká spojené s vaším životom a zdravím, a to nielen pre vaše potreby, ale aj pre potreby vašich blízkych.

Ak máte tak napríklad rodinu, ktorá je na vás finančne závislá, malo by dohodnutie životného poistenia byť automatické.

Existujú dva základné druhy životného poistenia. Prvé je rezervotvorné životné poistenie, a tým je investičné a kapitálové životné poistenie. Kapitálové poistenie je preto považované za najmenej výhodné a v dnešnej dobe ho poisťovne ponúkajú minimálne.

Investičné životné poistenie má potom kryť riziká a zároveň slúžiť ako prostriedok, ktorý vám umožní čiastočne aj zhodnotiť svoje financie.

Napriek tomu je medzi ľuďmi najobľúbenejším druhom životného poistenia poistenie rizikové. To môže obsahovať napríklad poistenie invalidity, poistenie úrazu, poistenie hospitalizácie, poistenie dlhodobej neschopnosti či poistenie pre prípad smrti.

Možno si ho taktiež dojednať online, a to napríklad na internetovom porovnávači poistenie Klik.sk.

“Pri životnom poistení klientov vždy najprv zaujíma cena. Tú sme schopní spočítať bez zbytočnej byrokracie a bez zadávania všetkých osobných údajov. Na začiatok nám stačí vedieť len rok narodenia a do akého veku sa chce daný človek poistiť. Dôležitá je ale aj hmotnosť, výška a to, či je klient fajčiar. Tieto tri faktory totiž niečo málo napovedia o zdravotnom stave človeka, “

vysvetľuje fungovanie dohodnutia životného poistenia online Aleš Rothbarth z Klik.sk.

Online si poistenec ale vyberá aj poistné sumy jednotlivých rizík. Do tých mimo vyššie uvedených spadá napríklad aj závažné ochorenie.

“Pri každom z rizík sa na stránkach snažíme klientovi stručne vysvetliť, na čo je dobré ho do životného poistenia zahrnúť a ako vysoká by mala byť poistná suma. Tak napríklad u rizika smrti sa odporúča zvoliť čiastku pokrývajúcu aspoň tri až štyri roky klientovho ročného. Takáto suma by potom bola vyplatená rodine alebo osobám, ktoré budú uvedené v poistnej zmluve, “

dodáva Rothbarth.

Po zaklikání preferovaných rizík a ich poistných súm prakticky ihneď uvidíte sumu, ktorú mesačne zaplatíte.

Následne je nutné doplniť ďalšie otázky o vašom zdravotnom stave a o vás a potom vám budú obratom zaslané potrebné dokumenty ako návrh poistnej zmluvy, poistné, obchodné podmienky a inštrukcie pre platbu.

“Tlačenú podobu návrhu zmluvy odosielame druhý pracovný deň na klientom zadanú adresu. Zmluva sa ale nemusí podpisovať a poistenie automaticky vzniká zaplatení prvého poistného. Dohodnuté riziká sú potom kryté od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po pripísaní prvej platby na účet poisťovne. V medziobdobí sú kryté iba úrazová riziká. Všetky detaily ale s klientom radi preberieme po telefóne, stačí nám na seba na našich stránkach zanechať kontakt a naši odborníci ho kontaktujú, “

uzatvára Aleš Rothbarth za Klik.sk.