Poistite si futbalový zážitok

zivotne_poistenie_na_futbal

„Základné balíky poistenia do zahraničia (v rámci EÚ) kryjú ošetrenie vo všetkých zdravotných zariadeniach, teda vo verejných aj súkromných,“

vysvetľuje Peter Žilka, vedúci oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov neživotného poistenia z KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Poisťovňa v takom prípade hradí pobyt v nemocnici, nutnú operáciu, lieky kúpené na lekársky predpis, zubné ošetrenie, zapožičanie bariel, invalidných vozíkov a iných zdravotníckych pomôcok na lekársky predpis. Ďalej kryje náklady záchrannej služby alebo taxislužby (pri neschopnosti chodiť) aj výdavky spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného. V prípade úmrtia poisteného v zahraničí poisťovňa zabezpečí prepravu jeho telesných pozostatkov na Slovensko.

Už ste docestovali, ale vaša batožina ešte nie?

Z poistenia batožiny je kryté jej poškodenie, zničenie aj odcudzenie.

„Pod batožinou sa pre prípad poistenia rozumejú veci, ktoré súvisia s činnosťami vykonávanými počas zahraničnej cesty, najmä knihy, športové vybavenie, campingové potreby, fotoaparát, videokamera či kufor. Z tohto typu poistenia je vylúčená elektronika,“

upozorňuje Peter Žilka.

poistenie na futbal

Odborník odporúča, aby ste v prípade poškodenia vecí, vyfotografovali alebo inak zdokumentovali ako ku škode došlo a aj samotnú batožinu. Poisťovňa prepláca aj náklady spojené s jej meškaním, napríklad zakúpenie nových nevyhnutných vecí. Poistnú udalosť je však potrebné nahlásiť najneskôr do 15 dní od návratu na Slovensko.

Strata cestovných dokladov

Ak stratíte doklady, poisťovňa vám v rámci komerčného pripoistenia uhradí aj výdavky spojené so zaobstaraním nových dokladov v zahraničí, rovnako ako náklady na dopravu do najbližšieho mesta, kde sa nachádza zastupiteľstvo Slovenskej republiky, ktoré náhradný cestovný doklad vystaví.

Ak cestujete na šampionát autom

Naši futbalisti odohrajú zápasy o postup zo skupiny v troch rôznych dejiskách, ktoré sú od seba vzdialené niekoľko stoviek kilometrov (Bordeaux – Lille, 851 km; Lille – St. Etienne, 326 km). Ak kvôli tomu zvažujete cestu autom, nezabudnite si ho tiež pripoistiť. Komerčné poistenie sa vzťahuje na výdavky spojené s nepojazdným vozidlom, dovozom automobilu na Slovensko či zabezpečenie cestovných nákladov, teda ubytovanie v prípade poruchy auta na ceste.

Zdravotnícky systém vo Francúzsku je podstatne nákladnejší ako na Slovensku. Aj menšie zranenie, ochorenie alebo vzniknutá škoda vám môžu pobyt v zahraničí znepríjemniť a zároveň spôsobiť finančné ťažkosti. Z cesty sa v okamihu stane nepríjemne predražená záležitosť. Preto nepodceňujte riziko a pred cestou na šampionát navštívte niektorú z našich pobočiek, kde vás usmernia a ozrejmia na čo máte nárok a na čo sa poistenie už nevzťahuje.