Poisťovňa Aegon pribalí verným klientom do zimných stredísk nové bonusové krytie

poistenie na lyže

Ak sa poistencom Aegonu stane v zimnom stredisku úraz alebo poranenie, ktoré si vyžiada hospitalizáciu, poisťovňa im jednorazovo vyplatí 300 eur.

Dovolenka v horách sa neraz môže jedným nešťastným pádom zmeniť na dlhší pobyt v nemocnici. Lyžiari, sánkari, korčuliari či snoubordisti sú pri športe často vystavení zvýšenému riziku úrazu. Inokedy nemusí človek ani športovať a príčinou zlomeniny je iba neopatrný pohyb na zľadovatenom snehu. Väčšina úrazov, ktoré sa stanú v zimných strediskách, končí hospitalizáciou v nemocnici.

Nové krytie získajú klienti automaticky a zdarma v podobe vernostného bonusu

Najčastejším poranením pri zjazdovom lyžovaní je pretrhnutie alebo natiahnutie kolenných väzov.

  • 80 % úrazov vzniká pri páde lyžiara v dôsledku straty stability. Zvyšok tvoria úrazy súvisiace so zrážkou s iným lyžiarom alebo s používaním vleku.
  • 70 % všetkých úrazov na lyžiarskom svahu sa stáva v jeho dolnej časti a viac ako tretina z nich tesne pred koncom prevádzkovej doby vlekov, kedy sa už v zimných mesiacoch skoro stmieva a je znížená viditeľnosť.

Poisťovňa Aegon pripravila počas zimného obdobia pre svojich klientov nový vernostný bonus, ako poďakovanie za prejavenú zákaznícku priazeň. Ak sa klientovi počas návštevy zimného strediska stane úraz alebo poranenie, ktoré si vyžiada hospitalizáciu, poisťovňa Aegon mu vyplatí jednorazovo 300 eur.

úrazové poistenie na lyže

Bonusové krytie sa týka úrazov v slovenských ako i zahraničných lyžiarskych strediskách

Príčinou hospitalizácie môže byť športový úraz, turistické zranenie alebo iba nešťastný pád. Pre poistné plnenie je potrebné preukázať, že k diagnóze došlo v exteriéri zimného strediska a následná hospitalizácia trvala dlhšie ako 5 dní.

Toto bonusové krytie získajú verní klienti životného poistenia Aegon automaticky a zdarma, pričom poistná udalosť môže nastať kedykoľvek v období od 01.12.2018 do 31.03.2019. Poistná ochrana sa týka všetkých poistených osôb z danej poistnej zmluvy. Extra bonusové plnenie vo výške 300 eur sa vypláca nad rámec prípadného plnenia vyplývajúceho z poistnej zmluvy.