Poisťovňa Aegon sa postará, aby jej klienti nemali pokazené leto

životné poistenie Uniqát

Leto sa pre mnohých spája s dovolenkou, pobytom pri mori či aktívne tráveným časom s rodinou. Letná sezóna však takisto prináša i viacero sezónnych nástrah, ktoré môžu skončiť pobytom v nemocnici.

Počas leta častejšie dochádza k úrazom a poraneniam zapríčineným športom či inou fyzickou aktivitou. Časté sú aj črevné chrípky a infekčné choroby, ktoré si dovolenkári zväčša prinesú zo zahraničia. Pokaziť leto môže dokonca i obyčajné bodnutie hmyzom či uhryznutie kliešťom.

V uplynulom roku presiahol celkový počet hospitalizovaných 1,2 milióna osôb. Medzi častými príčinami hospitalizácie nájdeme choroby tráviacej sústavy (120 tisíc prípadov ročne), poranenia a otravy (90 tisíc prípadov ročne), infekčné a parazitné choroby (30 tisíc prípadov ročne). Každá hospitalizácia, počas ktorej musí človek nedobrovoľne ostať na dlhší čas v nemocnici, dokáže pokaziť leto nielen jemu, ale i zvyšku rodiny.

Poisťovňa Aegon pripravila počas tohto leta pre svojich klientov nový vernostný bonus. Ak bude klient poisťovne hospitalizovaný dlhšie ako 10 dní, získa jednorazovú kompenzáciu vo výške 150 eur za pokazené leto zapríčinené neželaným pobytom v nemocnici. Extra peniaze môže klient použiť podľa vlastného uváženia.

Mimoriadny bonus 150 eur klient získa pri hospitalizácii z dôvodu úrazov a poranení, vírusových, bakteriálnych a parazitných ochorení (napr. črevné infekcie, ovčie kiahne, borelióza atď.) Bonusové krytie sa vzťahuje na hospitalizáciu od 1. júla do 30. septembra 2018 (vrátane) v slovenskej  či zahraničnej nemocnici, pričom hospitalizácie trvala dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Bonus je vyplácaný nad rámec poistných krytí uzatvorených v rámci poistnej zmluvy.

Poisťovňa Aegon poskytuje tento mimoriadny bonus svojim verným klientom bezplatne, ako poďakovanie za prejavenú dôveru pri správe životného poistenia. Bonus získajú automaticky všetci klienti životného poistenia, ktorí uzavreli poistné zmluvy s technickým začiatkom poistenia 31. decembra 2016 (vrátane).