Poznáte typy poistenia týkajúce sa vašich štvorkolesových miláčikov?

pzp

Nebolo by odveci pripomenúť, že nie je hanbou priznať si isté nedostatky vo vedomostiach a zároveň, že nikto učený z neba nespadol. To sa týka aj znalosti ohľadom poistenia automobilov. Preto, ak máte medzery v tejto súvislosti, pokojne zdvihnite ruku a potom sa rýchlo začítajte do nasledujúcich riadkov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v danej problematike.

Osobný automobil si dnes človek nekúpi za lacný peniaz a aby ľútosť z ich poškodenia, alebo nebodaj krádeže nebola príliš veľká, sú tu poisťovne, ktoré dokážu zmierniť následky podľa možností na minimum. Snažia sa uspokojiť každého koho sa práve vzniknutá nepríjemná situácia dotkla. Preto ponúkajú celý rad produktov a služieb s nimi spojenými.

Povinné zmluvné poistenie je nutnosťou

Tým prvým produktom je takzvané povinné zákonné poistenie (PZP). To musí mať uzatvorené každý majiteľ, držiteľ, či prevádzkovateľ motorového a prípojného vozidla, ktorému bola pridelená evidenčná značka. Rovnako táto povinnosť platí aj pre niektoré vozidlá bez evidenčného čísla v podobe cestných, poľnohospodárskych a lesných strojov, presúvajúcich sa nevyhnutný čas na miesto pracovného výkonu po cestných komunikáciách.

Ako doklad o zakúpení PZP slúži biela a zelená karta. Biela sa predkladá našim policajtom a iným štátnym orgánom spolu s platobným ústrižkom. Zelenou kartou sa pre zmenu zase šofér preukazuje v zahraničí, presnejšie v členských štátoch Európskej únie a v štátoch označených tou ktorou poisťovňou. Opomenutie, alebo ignorovanie tejto základnej povinnosti môže prísť každého veľmi draho.

Od čoho sa odvíja výška takéhoto poistenia?

Samotná výška povinnej poistky kopíruje charakter určenia motorového vozidla, značku a konkrétny model, objem a výkonu motora, vybavenie, vek majiteľa a jeho prechádzajúcej šoférskej histórie, a pod. Poisťovňa jednoducho musí vedieť čo konkrétne poisťuje, aby v prípade poistnej udalosti neprišla skrátka.

Zákonná poistka sa uzatvára zvyčajne na jeden rok, ale poisťovne vychádzajú šoférom v ústrety, ak potrebujú z nejakých dôvodov poistiť auto na kratšiu dobu. Ukončenie trvania zákonnej poistky, alebo zmena poisťovne sa ohlasuje šesť týždňov pred ukončením jej platnosti, aby zbytočne nedochádzalo k zmätočným situáciám.

právnik do auta

Kto uvažuje racionálne, zakúpi si aj havarijnú poistku

Povinné zmluvné poistenie je naozaj povinné pre každého, no poisťovne majú v talóne aj ďalšie poisťovacie produkty ako napríklad havarijné poistenie. Táto dobrovoľná alternatíva príde vhod najmä vtedy, keď sa niečo nepríjemné udeje na takto poistenom aute v dôsledku krádeže, havárie, pôsobeniu prírodných živlov, zvierat, a pod. O tom, že nejde o zbytočnú vec hovoria každoročné štatistiky poisťovní.

Rovnako ako v prípade zákonnej poistky sa výška havarijnej odvíja od hodnoty dotyčného auta, čiže od cenníkovej ceny, značky, modelu, výbavy, zodpovednosti šoféra, a dokonca aj od záujmu zlodejov. Preto si majitelia vychytenejších značiek áut zvyčajne za tento luxus zaplatia oveľa viac než, keby vlastnili tie bežne rozšírené, ktorých je na našich cestách najviac. Platí teda akási priama úmera medzi hodnotou auta na trhu a výškou havarijného poistenia.

K autu patrí aj zdravie pasažierov a ich batožina

V rámci poistnej udalosti nemusí dôjsť iba k poškodeniu auta, ale taktiež aj k poškodeniu zdravia šoféra, spolucestujúcich a vôbec všetkých ľudí zúčastnených na poistnej udalosti. Akákoľvek ujma, či už ide o porezaný prst, zlomeninu, prevoz do nemocnice, hospitalizáciu a rekonvalescenciu, to všetko preplatí poisťovňa. Preto je vhodné zakúpiť si okrem havarijnej poistky aj pripoistenie sedadiel, ktoré na toto pamätá.

Ak sa autom vyberiete do zahraničia, poisťovne ponúkajú cestovné pripoistenie, ktoré pokrýva jednak škodu na zdraví a batožine všetkých zúčastnených tak, ako sme to uviedli v predchádzajúcom odstavci, ale na území Európskej únie a štátoch uvedených v poistnej zmluve. Vieme všetci aké nákladné býva ošetrenie vo vyspelých západných krajinách takže, bez toho typu poistenia ani na krok.

S asistenčnou službou sa nikto nestratí

Posledným produktom poistenia, resp. pripoistenia týkajúcim sa motorových vozidiel, alebo lepšie povedané službou, je asistencia. Tá slúžia ako cenná opora pri vybavovaní záležitostí okolo vzniknutej poistnej udalosti. Zase, nejde o vynútenú zbytočnosť. Málokto dokáže v takej stresujúcej situácii rozmýšľať racionálne a nepodľahnúť panike. Dobre padne ak vystresovaného šoféra niekto cez mobilný telefón inštruuje krok za krokom, čo robiť, ako zdokumentovať okolnosti poistnej udalosti, a pod.

Najnovším trendom poisťovní je spájať zákonnú, havarijnú poistku a pripoistenia do jedného balíka, čiže je dosť pravdepodobné, že už pri zakúpení zákonnej poistky, je klient poistený aj na ďalšie eventuality. Všetko záleží od dojednania medzi poisťovňou a záujemcom o poistenie. Za nás odporúčame zakúpiť si čo najväčší balík, pretože iba tak ochránite svoj majetok a svoje zdravie v plnej výške za optimálnu sumu.

Ďalšou možnosťou ako zjednať rozumnú cenu poistného týkajúceho sa motorového vozidla smerom nadol je poistiť sa prostredníctvom internetovej a mobilnej aplikácie. V podstate každá poisťovňa takto šetrí záujemcom o poistenie čas a námahu. Stačí jednoducho vyplniť pripravené kolonky a virtuálna kalkulačka vám okamžite vypočíta koľko bude stáť to o čo máte záujem.